Vložit inzerát
Podmínky využívání služeb na serveru www.bazar-cz.cz

 1. Bazar-cz.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou.
 2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.
 3. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek.
 4. Na serveru Bazar-cz.cz je zakázáno inzerovat:
  • webové stránky a loga firmy
  • nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo vloženého obrázku nebo přes obrázek)
  • prostředky na hubnutí apod.
  • multilevel systémy, pyramidové hry, provizní systémy
  • emailingové systémy a jiné bezpracné výdělky
  • práce, brigády, kde je podmínkou jakýkoliv poplatek
  • kopírování letáků, dopisů, disket, vkládání letáků do obálek a podobné podvodné systémy
  • inzeráty typu "napiš mi a já ti řeknu jak vydělat 10000Kč za týden"
  • léky, prášky, drogy, různé preparáty, potravinové doplňky a doplňky stravy
  • erotické inzeráty, erotické pomůcky apod.
  • livechaty a práce tanečnic, společnic, konzumentek a hostesek v zahraničí
  • půjčky, úvěry, hypotéky, exekuce, oddlužení a vymahání
  • zbraně
  • jakékkoliv výkupy
  • bitcoiny a dalších kryptoměny
  • cigarety a ecigarety, tabák, alkohol
  • doklady, technické průkazy, vysvědčení, osvědčení, certrifikáty atd.
  • jakékoliv virtuální účty
  • maso a mrtvá zvířata
 5. Inzerát může být uveden pouze v jedné kategorii, je zakázáno vložit jeden inzerát vícekrát do více kategorií. Inzeráty prodeje/nabídky patří do "nabídky", inzeráty poptávky/nákupu patří do "poptávky".
 6. Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu".
 7. Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se.
 8. Služby Bazar-cz.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří možnosti reklamy na Bazar-cz.cz a doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby Bazar-cz.cz - například topování inzerátu.
 9. Fotografie umístěné u inzerátu nesmí být erotického charakteru. Dále nesmejí být výhružné, klamavé či urážlivé.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z Bazar-cz.cz, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, těmito podmínkami Bazar-cz.cz nebo dobrými mravy.
 11. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné rubriky s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje těmto podmínkám Bazar-cz.cz
 12. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.
 13. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné závazky, záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost inzerovaných věcí.
 14. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 15. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Bazar-cz.cz ani za způsob jakým služby Bazar-cz.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 16. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazar-cz.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazar-cz.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 17. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Bazar-cz.cz upravovat nebo inovovat.
 18. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoliv e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Bazar-cz.cz nabízí.
 19. Uživatel nesmí jeden podobný či stejný inzerát vložit vícekrát.
 20. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.