Vložit zdarma inzerát
Hlavní stránkaRealityProdej - Obchodní prostoryObchodná verejná súťaž - Všechny lokality

Obchodná verejná súťaž - Nabídka

V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou nehnuteľnosti - stavby: administratívna budova súp.č. 73 nachádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 145/3, administratívna budova súp.č. 74 nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/2, dielne (sklad) súp.č. 4436 nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 145/5, obchodný objekt súp.č. 72 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/1, garáž (bez súp.č.) nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/4, objekt - kotolňa (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/3 a 147/5, objekt - Stela bar (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/2, prípojky, spevnené plochy a pozemkov parc.č. KN-C 147/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, parc.č. KN-C 147/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, parc.č. KN-C 147/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, parc.č. KN-C 147/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2, parc.č. KN-C 147/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, parc.č. KN-C 148/3 záhrady o výmere 157 m2, parc.č. KN-C 145/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2, parc.č. KN-C 145/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 502 m2, parc.č. KN-C 145/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, parc.č. KN-C 145/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2 /pozemky spolu o výmere 3 295 m2/ nachádzajúce sa v katastrálnom území Lipt. Mikuláš (LV č. 4401). Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 505.000 eur. Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor právny, na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. +421445565245, e-mail: a.ilanovska@mikulas.sk Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Zadavatel k inzerátu nepřiložil fotografie.


Jméno: Jana Váleková
Telefon: +421445565242
Lokalita: Všechny lokality
Cena: 13 815 316 Kč

Editovat Smazat
Všechny inzeráty zadavatele
Označit špatný inzerát
Označit chybnou kategorii inzerátu
Vytisknout inzerátKontaktujte inzerenta